Warm up activities

Wakacje minęły i nadszedł czas powrotu do szkoły. Większość nauczycieli i lektorów przez ostatnie dni przygotowywała materiały na pierwsze zajęcia. Dziś przychodzę do Was z garścią pomysłów, które idealnie sprawdzą się podczas wrześniowych lekcji.

  1. Find the differences

Jak można się domyślić, głównym zadaniem uczniów będzie odnalezienie odpowiedniej ilości różnic pomiędzy obrazkami. Ćwiczenie to możemy jednak przeprowadzić na kilka sposobów:

  • Rozdajemy uczniom karty. Jeśli pracujemy z licznymi klasami, możemy podzielić uczniów na grupy/pary. Każda osoba odszukuje odpowiednią liczbę różnic i je wymienia. Ważne, aby uczniowie budowali całe zdania, a nie wymieniali pojedyncze słowa.
  • Uczniowie łączą się w pary. Jedna osoba otrzymuje kartę, a następnie dokładnie opisuje każdy z obrazków np. In the first picture I can see a ladybird and an ant. The ladybird has got 5 spots. itd. Nie może jednak wskazać czym różnią się obrazki. Drugi uczeń słucha uważnie opisów kolegi, zapisuje je na kartce i próbuje odnaleźć wszystkie różnice.
  • Zadanie przebiega tak samo jak w powyższym przykładzie, ale tym razem jeden uczeń z pary musi narysować 2 obrazki według podanych przez partnera opisów, a następnie szuka różnic pomiędzy nimi.
  • Uczniowie tworzą opisy wymieniając te elementy, które są takie same na obu obrazkach. Nie mogą jednak wspomnieć o różnicach pomiędzy nimi.
  1. Find the correct shadow

To ćwiczenie możemy przeprowadzić zarówno w starszych jak i w młodszych klasach. Zadaniem uczniów jest odnalezienie cienia pasującego do obrazka lub obrazka do cienia. Jeśli zadanie przeprowadzam z młodszymi uczniami, na początku zawsze omawiamy jaka postać znajduje się na karcie (opisujemy jej wygląd), liczymy wspólnie ile mamy odpowiedzi do wyboru itd. Starsi uczniowie po odszukaniu odpowiedniego obrazka muszą  uzasadnić swój wybór oraz wyjaśnić dlaczego odrzucili pozostałe opcje. Ćwiczenie to może być przeprowadzone w formie wyścigów: kto pierwszy dopasuje do siebie obrazki.

  1. Find one of a kind / Find two the same pictures

Tym razem uczniowie będą musieli wyszukać spośród grupy obrazków jeden, który nie został powtórzony lub parę takich samych obrazków. Zanim przejdziemy do wykonania zadania, wymieniamy jakie postacie możemy znaleźć na kartach, opisujemy je (jak wyglądają, czym się charakteryzują, co potrafią itp.), liczymy ile jest obrazków itd.

Przedstawione przeze mnie materiały najczęściej wykorzystuję jako rozgrzewkę na początku zajęć, w trakcie lekcji jeśli chce zrobić małą przerwę pomiędzy ćwiczeniami lub na zakończenie spotkania.

Enjoy! 🙂

2 komentarze do "Warm up activities"

  1. Super materiały, idealne na przypomnienie sobie słownictwa i rozkręcenie się (uczniów i nauczyciela ;)) Dziękuję za pomysły.

  2. Cieszę się, że przygotowane przeze mnie materiały zostaną wykorzystane:)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *