Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.veryeasyenglish.pl

Administratorem strony jest Patrycja Krzyżostaniak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Easy English Szkoła Językowa Patrycja Krzyżostaniak, Ogorzelczyn 103, 62-740 Tuliszków, NIP 6681928231.

Definicje

Na potrzeby przedstawionej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Patrycja Krzyżostaniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Easy English Szkoła Językowa Patrycja Krzyżostaniak, Ogorzelczyn 103, 62-740 Tuliszków, NIP 6681928231,
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.veryeasyenglish.pl,
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu organizacji usług świadczonych przez www.veryeasyenglish.pl, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi dokumentów dokumentujących zakup (m.in. umowa, rachunek).
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Dane każdego z Użytkowników mogą być przetwarzane przez podmioty tj. hostingodawca oraz biuro rachunkowe, z których usług korzysta Administrator przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na rzecz Użytkownika usług czy realizacji zamówień w sklepie internetowym.
 7. Podmioty, którym powierzone zostanie przetwarzanie danych osobowych Użytkownika gwarantują stosowanie odpowiednich środków wymaganych przez przepisy prawa do ochrony danych osobowych.
 8. Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takowa zgoda została przez Użytkownika wyrażona.

Kontakt

Każdy Użytkownik strony może nawiązać kontakt z Administratorem poprzez:

 • adres e-mail.  Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny Użytkownik przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości może zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • umieszczenie komentarza pod poszczególnym postem na blogu. Dane takie jak adres, nazwa użytkownika czy adres IP zapisane są w bazie systemu.
 • fanpage bloga na portalu facebook.com, na którym obowiązuje polityka prywatności portalu Facebook.

Pliki Cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.