Let’s go to … – przedwakacyjna powtórka materiału.

Wakacje to czas wycieczek, wypadów z rodziną. Rozmyślając o wszystkich tych miejscach, które można latem odwiedzić, wpadłam na pomysł stworzenia gry idealnej do przedwakacyjnych powtórek materiału. Zapraszam na wyprawę do zoo, parku, wesołego miasteczka i na plażę:)

Zasady gry:

Wariant I

 • Do gry potrzebujemy kart, na których widnieją obrazki zoo, parku, wesołego miasteczka i plaży. Drukujemy 4-8 kart do każdego miejsca. Do kart dołączone są żetony. Każdemu miejscu odpowiada inny zestaw żetonów. Ilość żetonów powinna być 4 razy większa niż kart.
 • Na odwrocie kart umieszczamy pytania, zdania lub słówka do tłumaczenia (uczniowie sami mogą przygotować listę pytań, zdań, słówek, które chcą powtórzyć). Dobrym rozwiązaniem jest zalaminowanie kart, dzięki czemu będą mogły być wykorzystywane wielokrotnie.
 • Każdy zestaw rozkładamy na osobnej ławce, obrazkami do góry. 
 • Uczniów dzielimy na 4 grupy. Każda z grup losuje miejsce od którego rozpocznie wycieczkę (zoo, park, wesołe miasteczko, plaża).
 • Grupy stają przy odpowiednich stolikach i odpowiadają na pytania, tłumaczą zdania/słówka itd. Swoje odpowiedzi zapisują na kartkach. Mają na to 6 minut. Po upływie 6 minut wybierają się w dalszą podróż i zmieniają stoliki. Powtarzamy schemat, aż uczniowie odwiedzą wszystkie miejsca.
 • Wspólnie sprawdzamy odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź grupy otrzymują po jednym żetonie.
 • Na zakończenie wycieczki, każda z grup wymienia zdobyte żetony na nagrody. Nagrodami mogą być: zaśpiewanie ulubionej piosenki, zagranie w ulubioną grę, wybór tematu następnej lekcji, przygotowanie i poprowadzenie następnej lekcji itd.

Wariant II (powakacyjny)

 • Drukujemy dowolną ilość kart do każdego miejsca.
 • Dzielimy uczniów na 4 grupy i rozdajemy zestawy kart. Każda grupa otrzymuje karty przedstawiające inne miejsce.
 • Każda grupa na odwrocie kart wypisuje wybrane przez siebie słowa. 
 • Robimy małe zamieszanie:) Grupy wymieniają się kartami. 
 • Uczniowie tworzą krótkie opowiadania o wakacyjnej wycieczce. Miejsca wycieczek przedstawione są na kartach (każda grupa opisuje inne miejsce). Uczniowie muszą użyć w swym opowiadaniach wszystkie słowa z kart.

Gra może być również wykorzystywana na zajęciach indywidualnych lub wakacyjnych warsztatach językowych.  

Let’s go to … jest dość dynamiczną i angażującą uczniów grą. Jeśli brakuje Wam już pomysłów na zajęcia to zachęcam do wykorzystania jej:)

Materiały do tej gry można pobrać klikając w napis:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *