Nasze dane do kontaktu: Easy English Szkoła językowa Patrycja Krzyżostaniak, Ogorzelczyn 103 62-740 Tuliszków, e-mail: kontakt@veryeasyenglish.pl, nr telefonu: 725 504 439

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Odstępuję od umowy z dnia*… dotyczącej*/polegającej na*…..     

Imię i nazwisko, adres Klienta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data …………………………………………………        

* uzupełnić